KGW CZASZYN

 

 

Siedziba KGW Czaszyn

Remont przyziemia w Domu Strażaka został zakończony latem 2014r. W wyniku przeprowadzonej przebudowy pomieszczeń uzyskaliśmy piękną salę bankietową oraz kompleks kuchenny. Nowopowstała sala może być wykorzystana na organizowanie kameralnych imprez i uroczystości rodzinnych, towarzyskich czy spotkań szkoleniowych.  Sąsiadujące pomieszczenia kuchenne pozwalają na przygotowanie posiłków czy obsługę cateringową gości oraz prowadzenie warsztatów kulinarnych. Biorąc pod uwagę częstotliwość wykorzystania tejże sali w minionym okresie,   należy ocenić, iż było to przedsięwzięcie celowe i oczekiwane społecznie. Wielu mieszkańców miało okazję zapoznać się z obecnie panującymi warunkami w naszym obiekcie,  przy okazji takich imprez jak Opłatek,  Dzień Seniora czy Biesiada czaszyńska. Wszyscy jednomyślnie podkreślają, że aktualnie standard całego obiektu znacząco się poprawił, między innymi dzięki zainstalowaniu klimatyzacji w sali głównej i wymianie krzeseł. Podsumowując miniony rok 2014 z perspektywy członka KGW i mieszkanki,  należy podkreślić bardzo dużą wartość kulturalną Domu Strażaka. Stał się obiektem otwartym na inicjatywy społeczne, przedsięwzięcia, które promują naszą wieś, zbliża starszych, młodych i dzieci. To miejsce pozwala tworzyć wszystkim chętnym,   rozmaite przedsięwzięcia kulturalne  na kanwie tradycji minionych pokoleń: rękodzieło czy małe formy teatralne, a jednocześnie pozwala wykorzystywać mieszkańcom Internet  szerokopasmowy,  jako źródło informacji. Doceniamy trafne decyzje władz gminy i wsi. Chcemy wspólnie tworzyć, by żyło się tu wygodniej, ciekawiej, szczęśliwiej.